Какви предимства получавате при управление на печата...

Преглед на наличните устройства
Наш специалист описва наличната печатна техника във вашата организация и прави препоръка за оптимизация на всяко едно устройство с цел икономия на средства.
Постоянна грижа
Всички устройства за които осигурим поддръжка ще бъдат регулярно следени от специалисти с цел превантивно отстраняване на проблеми, което ви гарантира безгрижна работа
Осигуряване на консумативи
Ние се ангажираме с доставките на резервни консумативи за вашата техника, за да ви осигурим един ангажимент по-малко
Контрол на печата
Контролирайте възможността за печат на вашите служители чрез софтуер за управление на печата. Това ви позволява изготвяне на отчети за месечното потребление, контрол на достъпа до определени устройства, лимит на отпечатваните страници и др.

В допълнение на изброените услуги, можете да се възползвате и от...

Цена на копие
При такъв договор Вие като наш клиент сте освободени от необходимостта да се грижите за поддръжката на вашата техника и я ползвате така както Ви е удобно. Цената за цялостна поддръжка е дефинирана като цена на копие. В тази цена влизат всички чати и материали, включително посещенията и техническото обсужване. Плащането става чрез засичане на брояч за даден период от време например /месечно/. Този начин на плащане Ви освобождава от задължението да изплащате големи суми наведнъж.
Закупуване на лизинг
Даваме възможност на нашите клиенти да закупят желаното устройство, на лизинг за срок от 12 до 60 месеца. Закупуването на лизинг в съчетание с договор /цена на копие/  Ви дава допълнителни предимства индивидуално съобразени с Вашите нужди.
Наем на печатна техника
Възползвайте се от възможността  срещу месечна такса да получите точно толкова техника за ползване, колкото в момента имате нужда. Нашите консултанти ще Ви изслушат и ще ви предложат необходимият брои и вид печатна техника.

При интерес от ваша страна и желание да научите повече не се колебайте да ни пишете на e-mail или да позвъните на посочените телефони.