За Партньорите ЕООД

Дружеството е основано през 2001 г с цел формиране на ефективен екип от професионалисти, които да предоставят на потребителите в България стоки и услуги по възможно най-високите световни стандарти. Първоначално името на дружеството беше „Сервизът“ ЕООД, а от 12 Юни 2008 г това име беше сменено на „Партньорите“ ЕООД.

Стратегия и цели за развитие

През цялото съществуване на дружеството, основната ни стратегия винаги е била да инвестираме в знания и умения, да работим с най-новите технологии и да бъдем възможно най-добри специалисти в областта на информационните технологии. Целта ни винаги е била, да получим и внедряваме възможно най-новите и водещи услуги и технологии, доказали ефективността си на световния пазар. Същевременно, с въвеждането на система за осигуряване на качеството БДС EN ISO 9001:2015, сертифицирана от TÜV Rheinland България, ние гарантираме, че получените знания и умения на служителите ни, ще бъдат съхранени и предоставени на нашите клиенти и партньори по възможно най-сигурен начин.

Основна дейност и партньори

„Партньорите“ ЕООД съдейства за намаляване на разходите, при висока производителност и сигурност, съчетани с удобство за клиентите и оптимални инвестиции за техните ICT системи. Ние предлагаме всякаква периферна техника и аутсорсинг на всички дейности по печат, сканиране и копиране. С помощта на най-новите технологии, ние създаваме оптимални решения на проблемите в офиса, оптимална организация на процесите, висока сигурност и оптимално управление на информацията. “Партньорите“ ЕООД е официален сервиз за цветни цифрови многофункционални машини, за цифрови черно-бели многофункционални
машини, за факсове, принтери, плотери, скенери и други продукти на по-известните марки на пазара. Вносители сме на всички оригинални резервни части и консумативи Toshiba и на такива за ред други ИКТ продукти. Фирмата поддържа склад за тези продукти, със значителни количества от необходимите части, консумативи и материали, съобразени с нуждите за територията на България.
Официално сме упълномощени от Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH с права за дистрибуция, и сме сертифицирани за осъществяване на продажби и извършване на сервизни услуги по най-високите световни стандарти.
„Партньорите“ ЕООД е BSD партньор и сервиз на Lexmark. Фирмата е дилър на IBM, Lexmark, Canon, OKI, Fujitsu, HP, Dell, Lenovo, Acer и
др. … Освен това, „Партньорите“ ЕООД е официален партньор и дилър на Microsoft, SUSE Linux и Red Hat Linux.
Ние разработваме и внедряваме информационни решения, с хардуер от представляваните от дружеството марки, със софтуер и решения от Microsoft, SUSE Linux и Red Hat Linux. Разполагаме с огромна компетентност по внедряването и поддръжката на Linux и Unix базирани информационни решения, които позволяват на нашите клиенти да заместват скъпите Microsoft базирани решения с евтини и по-продуктивни Linux и Open Source продукти.